Beskidy, te urocze góry, stanowią nie tylko doskonałą przestrzeń do wędrówek i wypoczynku, ale również inspirację dla pasjonatów fotografii. W trosce o promowanie piękna Beskidów oraz wspieranie talentów fotograficznych, zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Mieszkam w Beskidach”. Przedstawiamy zasady, na których opiera się rywalizacja w tej prestiżowej imprezie.

1. Cel Konkursu: Celem Konkursu Fotograficznego „Mieszkam w Beskidach” jest zachęcenie uczestników do dokumentowania piękna Beskidów poprzez fotograficzne obrazy, które wyrażają ich osobiste spojrzenie na te góry, ich przyrodę, kulturę oraz życie mieszkańców.

2. Warunki Uczestnictwa:

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek czy doświadczenie fotograficzne.
 • Uczestnicy muszą posiadać prawa autorskie do przesyłanych fotografii.
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie.
 • Prace muszą być wykonane w Beskidach i odzwierciedlać tematykę górską.

3. Terminy:

 • Rozpoczęcie konkursu: [data rozpoczęcia]
 • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: [data zakończenia]
 • Ogłoszenie wyników: [data ogłoszenia]

4. Zgłaszanie Prac:

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: [adres email], wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu zdjęcia.
 • Fotografie powinny być w formacie JPEG, o maksymalnej wielkości 10 MB.
 • W treści maila należy zawrzeć krótki opis zdjęcia oraz lokalizację, w której zostało ono wykonane.

5. Kryteria Oceny:

 • Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu.
 • Techniczna jakość wykonania.
 • Zdolność oddania atmosfery i charakteru Beskidów.

6. Nagrody:

 • Zwycięzcy zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, w tym sprzętem fotograficznym, vouchery na wycieczki oraz wydruki i publikacje najlepszych fotografii.
 • Prace laureatów będą prezentowane na uroczystej wystawie oraz w publikacjach dotyczących Beskidów.

7. Prawa Autorskie:

 • Autorzy zachowują pełne prawa autorskie do swoich prac, jednak zgłaszając fotografie do konkursu, udzielają organizatorom praw do wykorzystania ich w celach promocyjnych i wystawienniczych, z zachowaniem autora.

8. Decyzje Jury:

 • Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Jury składa się z doświadczonych fotografów oraz przedstawicieli organizatorów konkursu.

Zapraszamy wszystkich miłośników Beskidów do udziału w Konkursie Fotograficznym „Mieszkam w Beskidach” i dzielenia się swoimi wizjami oraz emocjami związanymi z tym malowniczym regionem. Niech Wasze fotografie przemówią za Wami i inspirują innych do odkrywania uroku Beskidów poprzez obiektyw aparatu fotograficznego!

Organizatorzy Konkursu „Mieszkam w Beskidach”